گزارش بازار ۲۲ ابان ۹۸

گزارش بازار ۲۲ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۴۳۸ واحد مثبت  شد و به عدد  ۳۰۷،۰۹۴ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۷۱۱ میلیارد تومان که ۱۱۵۳   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۵۸  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۱۰۰  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۱۴۷  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  چکاپا ۵۳ ، کویر ۴۹ ، زکشت ۲۶ ، ونوین ۲۵ ، فباهنر ۲۲ ، ذوب ۲۱ ، دی ۱۹ ، خزامیا ۱۸ ، وتوکا ۱۶ ، غپینو ۱۵ ،خساپا ۱۵ ، حفاری ۱۴ ، فولاد ۱۴ ، کساوه ۱۴ ، شیران ۱۳ ، وبملت ۱۳ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص رمپنا ، پارس ، ومعادن ، فارس ، مبین ، آپ ، شیران ، بفجر ، کویر ، حفاری ، پاکشو .......... و تاثیر منفی را جم ، فملی ، شپنا ، وپارس ، تاصیکو ، وپخش ، کچاد ، وامید ، شبندر ، کاوه ، همراه   داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط نسبتا منفی ، متعادل و پر عرضه ای داشت .

گروه های انفورماتیک ، تجهیزات ، لاستیک ، شیمیایی ، برقی ، دام پروری مثبت بودند .

بیشترین ارزش معاملات را فلزی ، خودرو ، پتروشیمی داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه انفورماتیک ، آپ ، اوان ، پرداخت  صف خرید ، مفاخر ، سپ ، رتاپ ، تاپکیش ، اپرداز هم مثبت بودند .

در گروه تجهیزات ، فاراک ، ونفت ، رنیک ، رتکو صف خرید ، رمپنا ، حفاری هم مثبت بودند .

در گروه لاستیک ، پکویر ، پتایر ، صف خرید ، پکرمان ، پسهند ، پاسا مثبت معامله شدند .

در گروه شیمیایی ، شکربن ، شلعاب ، شدوص ، پدرخش صف خرید شدند .

در گروه برقی ، بالبر ، بسوئیچ ، بشهاب ، بکام صف خرید شدند .

در گروه دام پروری ، زکشت ، زماهان ، زبینا صف خرید ، سیمرغ ، زشگزا ، زپارس ، تلیسه مثبت بودند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فراور ، دی ، خاهن ، خزر ، شیران ، داوه ، دجابر ، دشیمی ، تبرک ، غالبر ، غپینو ، غگلستا ، غنوش ، غمینو ، ثفارس ، سکرد ، سغرب ، کاذر ، کترام ، کرازی ، کساوه ، کسرا ، ودی ، کوثر ، ولبهمن ، ولیز  ، بزاگرس ، بمپنا  ونیرو ، فباهنر ، فلوله ، ساینا ، کویر ، مادیرا ، تکنو ، تایرا ، تکشا ، چکاپا ، کطبس ، وملی ، وگستر ، حتوکا ، وتوکا   ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط مثبتی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران