گزارش بازار ۲۱ ابان ۹۸

گزارش بازار ۲۱ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۲۷۱۱ واحد مثبت  شد و به عدد  ۳۰۶،۶۵۵ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۲۰ میلیارد تومان که ۱۲۴۱   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۵۷۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۳۱  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۲۵۶  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  چکاپا ۳۶ ، ونوین ۳۵ ، خگستر ۳۵ ، حفاری ۳۲ ، خودرو ۲۴ ، خساپا ۲۰ ، ذوب ۲۰ ، تاصیکو ۱۹ ، ونیرو ۱۸ ، فاذر ۱۸ ، شپلی ۱۷ ، کرمان ۱۶ ، وتوکا ۱۶ ، سفارس ۱۳ ، اسیا ۱۳ ، نوری ۱۲ ، وبملت ۱۲ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص رمپنا ، شبندر ، فارس ، وصندوق ، وپاسار ، شتران ، وبملت ، شبریز ، تاصیکو ، حکشتی ، شپنا ، آپ ، نوری ، ونوین ، دعبید ، وبصادر ، وپارس ، کویر ، وبانک .......... و تاثیر منفی را کگل ، شیران ، فولاد ، بسوئیچ ، وغدیر ، تاپیکو ، خساپا ، ومعادن ، فخوز  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت . گروه های بانک ، لیزینگ ، سیمانی ، ساختمان ،  غذایی ، دارو ، لاستیک ، انفورماتیک ،  کانی غیر فلزی ، قطعات ، ماشین الات ، شوینده ،  پالایشی ، معدنی روی مثبت بودند .

گروه های خودرویی ، بانک ، پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه بانکی ، دی ، وپست ، وسینا ، ونوین صف خرید شدند .

در گروه  لیزینگ ، ولساپا . ولبهمن ، ولصنم ، ولیز و .... صف خرید تشکیل دادند .

در گروه سیمانی ، سهام گروه با اقبال خریداران مواجه شدند و مثبت شدند .

در گروه ساختمانی ، هم اقبال مناسیی سهام گروه داشتند و مثبت شدند .

در گروه غذایی ، غالبر ، تبرک ، غپاذر ، غپینو ، غنوش ، غمینو ، غمارگ ، غگلستا صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، سهام گروه صف خرید و یا مثبت مناسب بودند .

در گروه لاستیک ، پسهند ، پکرمان ، پتایر ، پاسا پکویر مثبت بودند .

در گروه کانی غیر فلزی ، کترام ، کحافظ ، کساوه ، کرازی ، کسرا صف خرید تشکیل دادند .  

در گروه پالایشی ، شاوان ، شبریز ، شبندر مثبت معامله شدند .

در گروه ماشین الات ، مادیرا ، وتوشه ، لابسا ، تکنو ، تکشا صف خرید شدند .

در گروه انفورماتیک ، آپ ، اپرداز ، اوان ، مداران صف خرید  ، رتاپ ، رکیش ، های وب مثبت معامله شدند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فراور ، خمحرکه ، خنصیر ، خکمک ، قچار ، البرز ، دانا ، بنیرو ، بشهاب ، ونیرو ، حتوکا ، زکشت ، سیمرغ ، دریشمک ، نمرینو ، وبیمه ، سرچشمه ، وصنا ، فولای ، فلوله  ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط مثبتی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران