گزارش بازار ۱۹ ابان ۹۸

گزارش بازار ۱۹ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۳۰۶۳ واحد منفی  شد و به عدد   ۳۰۲،۷۹۵ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۱۸۷۴ میلیارد تومان که ۱۲۲۵   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۶۴۹  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۵۱  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۲۸۰  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  شیران ۵۶ ، کویر ۵۱ ، چکاپا ۴۳ ، ونیرو ۳۵ ، لکما ۲۶ ، فباهنر ۲۲ ، خودرو ۲۱ ، ذوب ۱۹ ، زکشت ۱۸ ، خساپا ۱۷ ، ونوین ۱۷ ، خگستر ۱۷ ، بجهرم ۱۶ ، وتوکا ۱۴ ، درهاور ۱۴ ، قشکر ۱۴ ، داوه ۱۴ ، ولیز ۱۳ ، ونیرو ۱۳ ، دتوزیع ۱۳ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص شبهرن ، حتاید ، شبریز ، شفن ، تاپیکو ، ثاخت   .......... و تاثیر منفی را  وبملت ، فولاد ، شخارک ، کگل ، اخابر ، جم ، پارس ، ومعادن ، وامید ، خودرو ، دعبید ، شیران ، فارس ، وتجارت ، خساپا ، حکشتی ، تیپیکو ، بفجر ، فایرا ، شبندر ، ونوین ، فخاس داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت و اکثر گروه های بازار منفی بودند . و گروه کاغذی صنعت برتر بازار بود به همراه  تعدادی از سهام گروه غذایی و حمل و نقل مثبت بودند . و همچنین تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت دیگر بازار را تشکیل دادند .

بیشترین ارزش معاملات بازار را گروه های  فلزی ، پتروشیمی ، خودرو داشتند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه کاغذی ، چکاوه صف خرید ، چکاپا مثبت کامل و چکارن هم مثبت مناسب بود .

در گروه حمل و نقل ، حسینا ، حسیر ، وتوکا ، حتوکا ، حپارسا صف خرید شدند .

در گروه غذایی ، بهپاک ، غبشهر ، غپاذر ، غپینو ، غگلستا ، غمارگ ، غمینو صف خرید شدند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... زنگان ، رتکو ، ختور ، خمحرکه ، خکمک ، پاسا ، داوه ، درهاور ، ثاخت ، ثرود ، سخزر ، سغرب ، سمازن ، سیلام ، کترام ، کساوه ،  کاذر ، قشیر ، قمرو ، ولغدر ، ولبهمن ، ولیز ، اپرداز ، مرقام ، وصنا ،  وپترو ، شلعاب ، شتوکا ، پدرخش ، فسازان ، فلوله ، زبینا ، زکشت ، زدشت ، زمگسا  ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا متعادلی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران