گزارش بازار ۱۷ مهر ۹۸

گزارش بازار ۱۷ مهر ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۴۲۰  واحد منفی  شد و به عدد  ۳۱۳،۰۴۸  واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۵۲۰  میلیارد تومان که ۱۶۳۵  میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۸۸۵  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار بورس ۴۳  میلیارد تومان اوراق و در  فرابورس ۳۳۲ میلیارد تومان معاملات اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات   چکاپا ۱۰۷ ، وبملت ۷۵ ، ونوین ۵۸ ، ذوب ۵۲ ، شسپا ۳۵ ، ولساپا ۳۲ ، غگل ۳۱ ، خودرو ۲۹ ، خساپا ۲۹ ، وتجارت ۲۶ ، وبصادر ۲۵، وتوکا ۲۲ ، فولاد ۲۲ ، سفارس ۲۱ ، تیپیکو ۲۱ ، شکربن ۲۰ ، های وب ۲۰ ، دی ۱۷ ، اسیا ۱۷ ، خریخت ۱۷ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص فخاس ، شبریز ، کگل ، شخارک ، وغدیر ، فملی ، جم ، پارسان ، کچاد ، فولاد ، فارس ، شسپا ، تیپیکو ، شبندر     .......... و تاثیر منفی را  وبملت ، خودرو ، رمپنا ، همراه ، خساپا ، شپدیس ، حکشتی ، وپاسار ، اخابر ، ونوین ، دعبید ، اپ ، برکت ، والبر ، سفارس ، وبصادر ، فایرا ، شیران داشتند . 
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز  شرایط منفی اما بهتر از روز قبل را داشت . نیم ساعت ابتدای بازار با  فروش بازار شروع کرد که به مرور تقاضای خرید بهبود یافت و تعداد سهام مثبت تا حدی افزایش یافت . ارزش معاملات هم امروز کاهشی بو. به غیر ازگروه دارو و یکسری از تک سهم های دیگر  صف های فروش بازار جمع شد .

گروه های پالایشی ، کاغذی ، نساجی  ، روانکار و تا حدی پتروشیمی ، سنگ اهن ، فولاد مثبت بودند . به همراه تک سهم ها از گروه های مختلف مثبت های دیگر بازار را تشکیل دادند .

گروه های منفی بازار دارویی ، غذایی ، ساختمانی ، خودرویی ، قطعات ، قندی ، لیزینگ ، شوینده ، انفورماتیک و ... بودند .

گروه های بانکی ، خودرویی ، پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت بازار ، در گروه پالایشی ، شبریز ، شراز صف خرید کم حجم داشتند . شبندر ، شتران هم مثبت بودند .

در گروه کاغذی ، چکاپا صف خرید ، چکارن هم مثبت بود .

در گروه نساجی ، نطرین ، نمرینو صف خرید تشکیل دادند .

در گروه روانکار ، شسپا ، شنفت صف خرید شدند .

در گروه پتروشیمی ، شخارک ، زاگرس ، وغدیر ، جم ، شاراک ، خراسان مثبت بودند .

در گروه مس ، فملی مثبت معامله شد .

در گروه سنگ اهنی ، کچاد ، کگل ، ومعادن ، وامید مثبت کم درصد معامله شدند .

در گروه فولادی ، فخاس صف خرید ، کاوه ، هرمز ، فخوز ، فولاد مثبت کم درصد معامله شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... فاسمین ، رتکو ، دی ، خپویش ، خریخت ، خلنت ، خوساز ، تیپیکو ، درهاور ، شفا ، غفارس ، سرود ، سمازن ، سکرما ، کترام ، کتوکا ، کسرام ، کگاز ، کفپارس ، اتکام ، ملت ، ولیز ، بسوئیچ ، حریل ، حپترو ، حاسا ، بورس ، کطبس ، لپارس ، لخزر ، تکنو ، شکربن ، شدوص ، زشگزا ، تلیسه ، زکشت  ... بودند .

در بازار پایه هم امروز شرایط نسبتا منفی داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران