آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۰ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۷ واحد منفی شد و به عدد ۳۳۹،۳۸۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۹۵ میلیارد تومان ک... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ اذر ۹۸

🔴 سبزه 🇮🇷 فردایی ⏳ 14,150 فروش شاخص بورس امروز ۳۶۴۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۳۹،۴۳۴ واحد رسید . حجم... .ادامه..


گزارش بازار ۱۸ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۲۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۳۳۵،۷۹۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۷۸۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۹۴۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۳۲،۵۶۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۸۲۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۰۹۶ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۷،۶۲۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۳۰۳ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۷۱۳ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۲،۵۲۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۹۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۲ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۱۹ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۰،۸۱۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۳۳ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۱ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۵۲۴ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۰،۱۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۴۷۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۰ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۰۸۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۱۸،۶۷۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۸۶۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۹ اذر ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۳۵۷ واحد مثبت شد و به عدد ۳۱۴،۵۸۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۶۷۰ میلیارد تومان... .ادامه..